Dbamy o Twoją prywatność. Ochrona danych osobowych w naszym sklepie internetowym odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO (GDPR).

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem witryny internetowej www.rajdoweakcesorsia.pl jest firma CENTRUM TECHNICZNE MARCIN ŚCIBOR, al. Jana Pawła II 154

31-982 Kraków

2. Dane osobowe.

Składając zamówienie w naszym sklepie zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy oraz prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Cele przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu, realizacją Twoich zamówień oraz świadczeniem usług w nim oferowanych.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych.

- umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Przechowywanie zbieranych przez nas danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji SSL. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie do tego upoważnione, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w ramach działalności firmy. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne, nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Zewnętrzni odbiorcy danych osobowych.

Korzystamy z usług następujących podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane:

- podmioty realizujące dostawy towarów

- podmioty zapewniające wsparcie techniczne

- podmiot świadczący usługi księgowe

8. Twoje uprawnienia.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Kontakt z Administratorem.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Sprzedawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rajdoweakcesoria.pl